Kurikulum PJ

KURIKULUM PJ DI SEKOLAH RENDAH
-       Rasional pembentukan kurikulum
-       Kriteria pembentukan kurikulum
-       Ciri-ciri pembentukan kurikulum
OBJEKTIF
-       Menjelaskan pengertian dan konsep pembentukan kurikulum
-       Menghuraikan proses pembentukan kurikulum menurut falsafah mengikut model tertentu
-       Menjelaskan objektif kurikulum umum dan objektif-objektif PJ khasnya.

PENGENALAN
-       System pendidikan yang baik berpandukan kurikulum yg dirancang dgn teliti serta berpaksikan FPK serta DPK.(F=falsafah,D=dasar)
-       Pembina kurikulum perlu mengambil kira keadaan dan kehendak sosia, ekonomi, politik, masyarakat, budaya dan bangsa.
-       Kurikulum yang baik akan membentuk system masyarakat yang dapat mengaplikasikan ilmu yang diterima dengan baik, berhemat dan berkualiti.
-       Kurikulum perlulah adil, fleksibel, seimbang dan boleh diterima di peringkat kebangsaan.
-       Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah dan institute pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan.(laporan jawatankuasa cabinet mengkaji pelaksanaan dasar kerajaan 1980-an)
KONSEP DAN DEFINISI KURIKULUM
-       Kurikulum didefinisikan sebagai 1 pelan atau rancangan utk tindakan atau 1 dokumen bertulis yg mengandungi strategi utk mencapai matlamat yang dihajati.(Ornstein dan Hankins 1993,98)
-       Kurikulum ialah unsure budaya atau ilmu pengetahuan utk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu.(MOHD DAUD 1995)
-       Kurikulum ditakrifkan sebagai dokumen yg mengandungi rancangan P&P yg menpunyai objektif psikomotor, efektif dan kognitif bagi 1 subjek.
-       Kurikulum juga didefinisikan sbg 1 rancangan pendidikan yg mengandungi segala ilmu pengetahuan, kemahiran,nilai dan norma serta unsure kebudayaan dan kepercayaan yg menjadi pilihan masyarakat utk diwariskan drpd generasi ke generasi yg lain.
-       CTHNYA: KBSR
(KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH)
-       Konsep kurikulum dpt dikategorikan kepada 5:-
·         Kurikulum menjadi dokumentasi khas dan panduan. Kurikulum terdiri drpd cadangan-cadangan berhubung dgn matlamat, objektif, ciri-ciri pelajar, pengalaman pembelajaran,isi kandungan pelajaran, kaedah, bahan dan cara penilaian.
·         Kurikulum perlu member tumpuan kpd kaedah penyampaian yg lebih menarik. Ini membantu pelajar menguasai kemahiran dan isi kandungan dgn berkesan.
·         Kurikulum merupakan program pengajian yg merujuk kpd subjek yg diajar mengikut aliran atau jurusan yang ditetapkan.
·         Kurikulum membentuk pengalaman pembelajaran yang terancang. Ia bukan shj membolehkan pelajar menimba ilmu, ttp juga mencari dan mndpt pengalaman.
·         Selain itu, ia juga mempunyai konsep tersirat. Semasa pelajar melalui pembelajaran terancang, pelajar akan memperolehi nilai-nilai sampingan. CTHNYA: interaksi dan komunikasi. Ia membolehkan kanak-kanak menjadi lebih matang dan dewasa serta mempelajari nilai dan etika dalam kehidupan masyarakat.

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN (DPK)
-       Mewujudkan peraturan pendidikan (kurikulum kebangsaan) 1997 dan berkuatkuasa pd 1 Januari 1998.
-       DPK mendefinisikan Kurikulum Kebangsaan(KK) sebagai:
“KK ialah satu program pendidikan termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran,norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan utk membantu perkembangan seorang murid dgn sepenuhnya dr segi jasmani, rohani, dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini utk mencapai pengetahuan”
(Akta Pendidikan 1996, 1997 [AP 1996, 1997])
-       Implikasi kurikulum dari AP 1996, ialah:
·         Seksyen 15 akta ini menyatakan bahawa sistem pendidikan kebangsaan merangkumi pendidikan prasekolah, menengah, lepas menengah dan pendidikan tinggi.
·         Seksyen 18 pula menyatakan bahawa semua sekolah dalam system pendidikan kebangsaan wajib menggunakan satu kurikulum piawai iaitu KK.
LAPORAN KABINET 1979 (LK 1979)
-       Laporan ini bertujuan utk memenuhi kperluan individu dan Negara
“peranan kurikulum dalam pendidikan adalah utk membina perkembangan murid yang lengkap dari segi jasmani, rohani, intelek, dan emosi serta menyemai, menanam, dan memupuk nilai-nilai akhlak yang diingini di samping menyampaikan ilmu pengetahuan. Dalam konteks Negara Malaysia kurikulum ini berperanan melahirkan rakyat yang mendukung cita-cita Negara dalam mewujudkan perpaduan yang berpandukan Rukun Negara disamping menghasilkan tenaga kerja yang terlatih untuk keperluan Negara.”
-       Implikasi LK 1979 ialah:
·         KBSR digubal dgn menekankan perkembangan individu secara menyeluruh yg merangkumi pendidikan asas dan perkembangan bakat.
·         KBSM digubal dengan menekankan konsep pembelajaran secara menyeluruh dan bersepadu dgn mengambil kira aspek kemahiran berfikir dan belajar.
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)
-       Memainkan perana penting dalam merangka dan membina kurikulum
-       Menjadi garis panduan dan arah tuju utama dlm merancang dan membina kurikulum.
-       Falsafah juga menjadi matlamat dan objektif paling utama bg pelaksanaan kurikulum.
-       Huraian FPK boleh dikategorikan kpd 15 iaitu:
·         Pendidikan suatu usaha yg berterusan
·         Memperkembangkan potensi individu
·         Perkembangan secara menyeluruh dan bersepadu
·         Insane yg seimbang dan harmoni
·         Unsure intelek
·         Unsure rohani
·         Unsur emosi
·         Unsure jasmani
·         Kepercayaan  dan kepatuhan kpd Tuhan
·         Rakyat Malaysia yg berilmu
·         Rakyat Malaysia yg berketerampilan
·         Rakyat Malaysia yg berakhlak mulia
·         Rakyat Malaysia yg bertanggungjawab
·         Rakyat Malaysia yg berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
·         Rakyat Malaysia yg dpt memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat, keluarga dan Negara.
KURIKULUM (MATLAMAT DAN OBJEKTIF)
-       Berperanan sbg garis panduan dan penentu sempadan ilmu yg hendak disampaikan
-       Menyampaikan maklumat mengikut peringkat tertentu
-       Kurikulum di sekolah perlu sentiasa relevan dgn kehendak semasa. Pusat perkembangan kurikulum sentiasa merangka kurikulum pendidikan di Malaysia dari semasa ke semasa mengikut aliran tinggi. Kurikulum perlu diubahsuai mengikut keperluan supaya pelajar sentiasa belajar mengikut trend pengetahuan terkini.
-       Kurikulum pendidikan (KP) yg dibina bg melahirkan insan yg seimbang dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi serta berketerampilan dan mampu berfikir BKK. Selain drpd intelek, KP juga menggabungkan jaringan unsur nilai moral dan agama merentasi kurikulum. Bagi mencapai hasrat ini, kurikulum telah mengutamakan kepimpinan pelajar melalui kokurikulum.
-       Kurikulum yg sama digunakan di semua sekolah di Malaysia bermatlamat utk menguatkan hubungan kekeluargaan antara masyarakat majmuk di Malaysia.
-       KP yg sama membentuk masyrakat yg bersatu padu dan menyingkirkan sikap prejudis antara kaum
-       Kurikulum juga diharap dpt melahirkan insan yg sayang dan cintakan tanah air.
HALA TUJU KURIKULUM
-       Kurikulum di Malaysia bertujuan membangunkan modal insan yg cemerlang dr segi sahsiah dan akademik.
-       Kurikulum yg dibina perlu memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh utk melahirkan insan yg seimbang dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi.
-       Kurikulum dibina perlu memberi penekanan kpd perkembangan kemahiran belajar dan genetic. Pendekatan ini melahirkan masyarakat yg mampu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berkebolehan mengikuti pelajaran.  Aspek ini penting kerana proses pendidikan berlangsung secara berterusan ke arah melahirkan insan yg dpt menyesuaikan diri dgn pelbagai perubahan yg mencabar sperti keadaan ekonomi dan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi
-       Aspek pembangunan intelek x mencukupi kurikulum perlu menekankan aspek jasmani, rohani dan emosi, Pengajaran PJ, pelaksanaan kokurikulum, penerapan nilai-nilai agama dan moral pd semua peringkat perlu diperkukuhkan.
-       Pembangunan tenaga manusia menjelang abad ke 21 x terhad kpd penyediaan dan pembekalan tenaga pekerja yg terampil tetapi aspek melahirkan usaha yg berwibawa, terancang dan ketahanan diri yg tinggi juga diberi perhatian.
-       Kurikulum perlu besifat futuristic, fleksibel dan dinamik supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa dan warganegara Malaysia.
PROSES PEMBENTUKAN KURIKULUM (PPK)
-       Pembangun kurikulum perlu mengkaji
·         Teori-teori berkaitan dgn kurikulum
·         Falsafah pembentukan kurikulum
·         Kriteria pembentukan kurikulum
TEORI BERKAITAN PPK
-       Terdapat 3 kategori utama dlm merekabentuk kurikulum:-
·         Teori tradisional
·         Teori konseptual
·         Teori rekonseptual
-       TEORI TRADISIONAL
·         Didukung oleh ahli-ahli akademik spt Dewey, Bobbit, Tyler,Taba, Dull dll..
·         Berfokus kepada pendekatan tingkah laku dan ianya dikenali kurikulum tersurat. (ini kerana objektif pembelajaran kurikulum ini boleh ditentukan sama ada tercapai atau tidak)
·         Teori ini mementingkan proses pemindaan pengetahuan
·         Teori ini menganggap proses pendidikan boleh dikenal pasti, dijelaskan dan dikawal.
·         Kurikulum dibina dgn mengambil proses pemecahan tingkah laku. Pengajar bertindak sbg penyampai maklumat dan ditatih dlm melaksanakan kurikulum dgn berkesan.
-       TEORI KONSEPTUAL
·         Didukung oleh kebanyakan ahli akademik yg berfahaman psikologi kognitif spt Bloom, Brunner, Stake dll..
·         Ahli akademik berpendapat ilmu pengetahuan distrukturkan mengikut konsep utama. Konsep utama diorganisasikan utk mendedahkan hubungan penting dan seterusnya menghasilkan kurikulum tersusun sehingga pelajar dapat menguasai konsep ilmu pengetahuan dgn mudah.
·         Member focus kpd analisis situasi semasa dan mencadangkan pilihan pada kandungan kurikulum
·         Teori ini menggunakan kaedah penelitian dlm sains bagi menghasilkan generalisasi yang membolehkan pendidik meramal dan mengendalikan apa-apa yg berlaku di sekolah.
-       TEORI REKONSEPTUAL
·         Didukung oleh kebanyakan yg berfahaman Marxism dan Neo-Marxism spt James Macdonald, Michael Apple, Harold Rugg, Robert Yoong dll..
·         Merupakan bidang yg dpt membekalkan pedoman dan garis panduan ketika membuat keputusan
·         Menurut Ornstein dan Hunkins (1988), manusia sering bertungkus-lumus mencari maklumat dr bukti bertulis berbanding menggunakan kebijaksanaan sendiri.
·         Teori rekonseptual menganggap kurikulum sbg bahan penting yg membawa kesedaran dan perubahan kpd masyarakat. Kurikulum bertujuan utk mewujudkan golongan pelajar mempunyai kesedaran dan berupaya mengubah masyarakat.
·         Teori ini berpendapat pelajar perlu menganalisis kebenaran dr semasa ke semasa serta mengimbas kembali kepercayaan dan pendapat yg mempengaruhi kehidupan
FALSAFAH PEMBENTUKAN KURIKULUM
-       Kajian falsafah pendidikan membolehkan pengkaji memahami pendidikan secara keseluruhan, mentafsir konsep umum dan dasar pendidikan Negara
-       Kandungan falsafah membolehkan pembina kurikulum memahami dan menilai secara dalaman dan luaran hala tuju pendidikan
-       Oleh itu, falsafah menjadi sumber rujukan utama dalam membina kurikulum
-       Terdapat beberapa aliran falsafah yg mempengaruhi reka bentuk kurikulum. Antaranya:
·         Idealisme
- Menganggap ilmu diperolehi dari kebolehan berfikir
- Pengetahuan sebenarnya berlaku dalam fikiran
·         Realisme
- Menolak pandangan idealisme dan menganggap kebenaran apa-apa yg dpt dilihat dan ilmu yg terhasil dari penaakulan dan lengkap.
- Ilmu harus mempunyai kaitan antara dunia fizikal dan pemikiran manusia.
·         Paramatism
- Sekiranya 1 idea dpt dipraktikkan maka idea itu benar. (idea yg sah adalah idea yg dpt dibuktikan)
- Menganggap minda manusia bertindak dengan aktif. Manusia yg berkebolehan utk menaakul dan mempunyai gaya fikiran pelbagai bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
- Falsafah ini menganggap pengetahuan bukan semata-mata ilmu tetapi pengetahuan ialah mengaplikasikan ilmu sbg panduan dan pedoman hidup.
- Iaitu bukan semata-mata mengajar manusia menghafal ilmu tetapi menggunakan ilmu.
- Aliran ini dapat dilihat dalam system peperiksaan awam di Malaysia yg berubah diri soalan bentuk hafalan ke soalan berorientasikan pemikiran
·         Perialisme
- adalah falsafah konservatif, tradisional dan tidak fleksibel
- menganggap manusia dan pendidikan dalam keadaan tetap
- perbezaan manusia dgn haiwan ialah keupayaan manusia berfikir, pendidikan adalah keperluan utk hidup.
- pelajar perlu melalui proses pembelajaran yg tetap melalui pengujian berstruktur
- kurikulum mempunyai disiplin, latih tubi dan latihan yg ketat
- di sekolah, guru perlu mengajar dan murid sbg penerima dan kurikulum terbina adalah muktamad
·         Essentialisme
- menganggap kurikulum dan guru merupakan factor penting dalam pembelajaran
- ahli pendidik hendaklah membezakan perkara yg diperlukan dan tidak perlu dalam pendidikan
- kurikulum yg dibina bagi memenuhi kehendak masyarakat semasa dan mengutamakan tamadun masa lampau serta merangsang kebijaksanaan masa hadapan
·         Progressivesme
- menyatakan pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan kemajuan dan bukan ketekalan
- memfokuskan kpd pendekatan P&P berpusat pelajar dan pengajaran melalui alat bantuan belajar.
- member penekanan pd demokrasi. Sekolah perlu membina suasana demokrasi serta kerjasama antara pelajar dan bukan persaingan. Guru berperanan fasilitator dan bukan guru tradisional
- menganggap perubahan yg dihasilkan bergantung kpd kecenderungan dan minat pelajar
- pelajar harus diberi bimbingan utk mengubah pengalaman langsung menjadi pengetahuan
- pendidikan ialah proses pembentukan yg berterusan kerana manusia terus hidup dan berfikir
·         Rekonstrutionalisme
- menyatakan peranan pendidikan perlu menerapkan tanggungjawab social serta melahirkan masyarakat berilmu
- percaya manusia membina masyarakat baru melalui perubahan yg berkesan dalam pendidikan dan masyarakat
·         Eksistensialisme
- mementingkan pendidikan melalui persekitaran
- guru membantu murid dalam proses penerokaan
- persekitaran memainkan peranan penting dalam membina pendidikan
- dunia sebagai bahan pembelajaran yg boleh ditafsirkan secara individu
KRITERIA PEMBENTUKAN KURIKULUM
-       Dikategorikan kpd 3
1.     Berpusatkan subjek
2.     Berpusatkan pelajar
3.     Berpusatkan masalah

-       REKA BENTUK BERPUSATKAN SUBJEK
·         Adalah berpaksikan ilmu dan isi kandungan pelajaran
·         Terdiri drpd:-
- reka bentuk mata pelajaran
- reka bentuk disiplin
- reka bentuk bersepadu
- reka bentuk korelasi
1.     Reka bentuk mata pelajaran
-       Ini terkenal dan kerap digunakan dalam mereka bentuk kurikulum
-       Merupakan reka bentuk yang berkaitan dgn isi kandungan pelajaran yg terdapat dlm buku teks
-       Ilmu disusun menjadi teratur dan berperanan sbg subjek
-       Bagi memudahkan pembelajaran, konsep disusun drpd ringkas ke kompleks
-       Tumpuan pelajaran tertumpu kpd proses mengingat dan memahami.
2.     Reka bentuk disiplin
-       Setiap subjek mempunyai disiplin ilmu tersendiri iaitu cara dan proses
-       Ia menekankan isi kandungan dan proses disiplin sesuatu ilmu. Contoh dalam PJ, selain mengajar kemahiran, guru perlu mengajar disiplin sesuatu kemahiran satu permainan
3.     Reka bentuk bersepadu
-       Menyatukan 2 atau lebih subjek yg menjadi 1 matapelajaran yg bersepadu
-       Membekalkan pelajar dgn ilmu yg bersepadu dan tidak terasing
-       Menghilangkan sempadan matapelajran dan disiplin
-       Pelajar akan melihat ilmu sbg 1 yg bersepadu dan lebih bermakna
Contoh: matapelajaran sains terdiri daripada biologi, fizik,kimia dan ia disepadukan di peringkat sekolah menengah rendah sbg matapelajaran sains.
4.     Reka bentuk korelasi
-       Mengaitkan maklumat antara 1 subjek dgn subjek bertujuan utk mengurangkan pemisahan antara subjek
Contoh: seorang guru PJ boleh bekerjasama dgn guru sejarah bg menghasilkan portfolio yg bertajuk perkembangan bola sepak dari zaman penjajahan hingga sekarang.

-       REKA BENTUK BERPUSATKAN PELAJAR
·         Menganggap pelajar merupakan elemen yg penting dlm bidang pendidikan
·         Berdasarkan kpd falsafah progressivesme
·         Terbahagi kepada 3 kategori
1.     Reka bentuk berpusatkan pelajar
2.     Reka bentuk berpusatkan pengalaman
3.     Reka bentuk berpusatkan humanistic

·         Reka bentuk berpusatkan pelajar
- pembinaan kurikulum berdasarkan kepada pendekatan semulajadi pelajar ketika belajar
Menganggap pemikiran pelajar akan berkembang jika mereka diberi peluang utk belajar berdasarkan kegemaran dan keperluan pelajaran.
Contoh: sifat kanak-kanak suka bermain, maka kurikulum PJ sekolah rendah diselitkan permainan
·         Reka bentuk berpusatkan pengalaman
- sama seperti reka bentuk berpusatkan pelajar
- penekanan terhadap minat dan keperluan pelajar ketika membina kurikulum
- ianya berbeza kerana berdasarkan reka bentuk berpusatkan pengalaman, minat dan keperluan pelajar tidak boleh dijangka, oleh itu kurikulum tidak akan dirancang dgn awal
- kurikulum ini dibina setelah pendidik mengenali pelajar
·         Reka bentuk berpusatkan humanistic
- mementingkan konsep kendiri kpd pelajar, pelajar akan belajar dan membina tugasan atas kesedaran diri sendiri
- menyatupadukan unsur kognitif dan afektif(sikap)
- memberi penekanan kpd isi kandungan, kognitif pengalaman dan perasaan
- menekankan secara seimbang aspek pemikiran, perasaan dan amalan
- menekankan kpd pendidikan dan pembangunan insan secara keseluruhan
-       REKA BENTUK BERPUSATKAN MASALAH
·         Memberi focus kpd masalah dalam kehidupan
·         Meletakkan peranan pembelajaran berdasarkan pengalaman individu dan kemasyarakatan. Terbahagi kpd 3:-
- reka bentuk situasi – kehidupan
- reka bentuk semula masyarakat
·         Reka bentuk situasi – kehidupan
- lebih mirip kpd teori konseptual
- berpendapat pembelajaran lebih bermakna jika pembelajaran itu boleh di aplikasikan dalam kehidupan secara terus
- Keperluan dan keupayaan pelajar berfikir dalam menyelesaikan masalah juga menjadi dasar dlm reka bentuk diri
·         Reka bentuk semula masyarakat
- berorientasikan masyarakat
- mengaitkan hubungan kurikulum dgn perkembangan masyarakat dr aspek social, politik dan ekonomi
- dilihat berupaya menjadi ejen perubahan dalam masyarakat
- menyerapkan nilai-nilai dan etika bagi melahirkan masyarakat yg berkualiti

-       KEDUDUKAN KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN

MATLAMAT PJ
-       PJ bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan
OBJEKTIF PJ
-       Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor
-       Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri
-       Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sbg rutin harian
-       Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal
-       Membentuk sahsiah dan disiplin diri
-       Membuat keputusan bijak dalam kehidupan
HUBUNG KAIT FPJ DGN FPK
-       pendidikan di Malaysia adalah merupakan satu usaha yg berterusan kea rah memperkembangkan lagi potensi Tuhan
-       kesinambungan yg wujud dlm matlamat utama aktiviti PJ ialah meningkat dan membangunkan keupayaan murid dari aspek psikomotor, kognitif dan afektif
-       melalui aktiviti PJ secara amnya dpt memenuhi hasrat FPK melalui:-
1.     peningkatan dan perkembangan nilai-nilai social spt bekerjasama, bertolak ansur, sabar, saling hormat-menghormati dan sbgnya.
2.     Pembinaan dan pengembangan aspek mental dan intelek spt tafsiran, kefahaman, pertambahan pengetahuan, pengalaman dan sbgnya
3.     Mengembangkan dan menerapkan perubahan tingkah laku dan disiplin spt yakin kpd diri, tahap sedia bertanggungjawab, memiliki nilai ttg kemasyarakatan dsb.
(TENG BON TONG, 2001)
KEPENTINGAN PJ DALAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH
-       Membangunkan dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan
-       Membangunkan kemahiran pergerakan asas
-       Member kefahaman kpd murid ttg keselamatan diri, alatan dan tempat beraktiviti
-       Member peluang dan ruang kpd murid mengenali dirinya
-       Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hayat
-       Mengetahui isu-isu berkaitan PJ dan sukan yg boleh memperbaiki dan mempengaruhi gaya hidup
KURIKULUM DAN HUBUNGKAITNYA DENGAN SUKATAN PELAJARAN PJ
-       Melahirkan insan yg seimbang dari segi keupayaan psikomotor, afektif dan kognitif. Merupakan keperluan Negara dalam membina modal insane
-       Sukatan PJ merupakan jalan pintas utk melahirkan generasi ini yg mana unsure psikomotor, afektif dan kognitif menjadi keutamaan
-       Unsur membina kesepaduan dan korelasi dalam kurikulum sukatan pelajaran PJ diselitkan unsur sains, maka kesepaduan matapelajaran dpt dibentuk. Cth subjek yg lain ialah math, fizik, bio dll.
-       Subjek PJ mengaplikasikan kurikulum berpusatkan pelajar.
Cth: permainan adalah permainan kegemaran semulajadi kanak-kanak. Oleh itu unsur permainan diselitkan dlm sukatan PJ utk menarik minat pelajar
-       Penggabungjalinan
·         Nilai dlm mata pelajaran merupakan komponen utama dlm kurikulum. Dalam PJ nilai murni spt kerjasama, kepimpinan dan perpaduan digabungkan dgn mudah. Sukatan PJ berupaya menghindarkan masalah social dan membina cara hidup sihat.
·         Subjek PJ mengaplikasikan teori kurikulum pragmatism. Pemikiran kreatif, negative, analitis, logic, kritikal, emotif, nilai-nilai sistematik serta intituitif dpt dibina dalam subjek PJ. CTH:
Kenapa pemain bola sepak bertubuh kecil lebih menonjol sbg pemain tengah. Pelajar berfikir secara analitis dan kritis utk mendapat jawapan

PENYERAPAN DAN KESEPADUAN SUBJEK LAIN DALAM PJ
-       Pengajaran PJ disampaikan dgn kaedah bersepadu dgn subjek lain
-       Konsep integrasi dan kesepaduan ini selaras dgn matlamat PJ akhiir iaitu mewujudkan masyarakat yg menyeluruh
-       Kemahiran daya cipta guru dlm membuat perancangan dan memikirkan kesepaduan adalah penting kerana ia menjadi pembelajaran menarik dan berkesan
-       Miller dan Cheffer, 1974 (M&C 74) telah memperkenalkan kaedah P&P di dalam gym yg boleh digunakan utk memperkembangkan asas-asas dalam bahasa
-       Pelajar mempelajari bahasa melalui perkaitan perkataan-perkataan dan ayat-ayat dgn objek, symbol dan pengalaman
-       Kegiatan-kegiatan dalam PJ perlu menggalakkan pemikiran kreatif dan dramatic utk memberi peluang kpd murid melahirkan perasaannya sambil menikmati keseronokan drpd pergerakan yg mencabar kemampuannya
-       Pelbagai aktiviti spt nyanyian, pantun, dan peniruan pergerakan binatang dalam mata pelajaran PJ boleh digunakan utk tujuan tersebut
-       PJ juga boleh menerap dan menggunakan konsep dan kemahiran asas math kpd murid-murid di sekolah rendah
-       Menurut M&C 74, math dikenalpasti boleh diajar melalui pengalaman melakukan aktiviti permainan, aplikasi permainan sebenar, aktiviti permainan dan penggunaan peralatan PJ
Cth penyerapan subjek lain dlm subjek PJ:-
1.     Bahasa – penulisan mengenai sukan, sikap yg positif, kecergasan, pengekalan aktiviti dan jurnal pemakan yg berkaitan dgn kesihatan
2.     Kajian social – perkaitan sukan dgn sejarah dan permainan dari pelbagai sosiobudaya
3.     Math – pengiraan markah dalam sukan iaitu mencampur, menolak, mendarab dan membahagi bagi mendapatkan keputusan
4.     Sains – pendedahan kpd konsep pergerakan, otot, tuas dan fungsi-fungsi tubuh manusia
5.     Muzik – penghasilan bunyi yg bersesuaian utk pergerakan manusia
6.     Lukisan – melukis pelbagai simetri dan bentuk yg dapat dilakukan oleh badan manusia semasa melakukan aktiviti serta melabel tubuh manusia
PENERAPAN NILAI MELALUI SUBJEK PJ
-       Nilai-nilai murni yg terdapat dalam PJ ialah semangat kesukanan, permainan bersih, toleransi, semangat berpasukan, disiplin, berdaya saing, kepimpinan dan penyertaan
-       Pembangunan social boleh membantu individu menyesuaikan diri sebagai ahli masyarakat
-       Kepimpinan yg baik merupakan medium utama utk mencapai objekif PJ
-       Kejayaan yg diperolehi dlm permainan fizikal menjadi individu lebih berkeyakinan dan berpuas hati dgn pencapaian individu dari segi emosi
-       Peluang yg disediakan dalam subjek PJ merangsang individu utk terlibat dlm pelbagai aktiviti dan membangunkan kemahiran-kemahiran asas bg mencapai kejayaan
-       Pembangunan efektif melibatkan elemenn-elemen sikap, aprisiasi dan nilai dapat dipraktikkan dalam PJ
-       Dalam setiap aktiviti PJ, penekanan terhadap sikap spt bekerjasama, mengiktiraf sumbangan kegiatan fizikal terhadap kesihatan, penggunaan masa lapang, memiliki sikap positif terhadap PJ, menghormati orang lain, memimpin serta bekerjasama dalam kumpulan
APAKAH PENDEKATAN DAN STRATEGI KESEPADUAN
1.     Penggabungjalinan
-       Proses penyampaian beberapa kemahiran
-       Kecekapan melaksanakan aktiviti spt membaca, menulis, menghurai, mengira, mewarna, menyanyi, melukis, melabel, mengarang, bercerita, berlakon dll
-       Mendengar, lisan, membaca dan menulis secara bersepadu
-       Kemahiran math digabungjalinkan dgn kemahiran bahasa
-       Ciri-ciri gabung jalin:
a.     Integrasi beberapa kemahiran
b.    Proses bersepadu dan menyeluruh
c.     Aktiviti dipelbagaikan dgn menarik
d.    Kemahiran utama menjadi focus
e.     Organisasi kemahiran fleksibel
f.     Kemahiran diintegrasikan
g.    Saling kukuh-mengukuh
-       Cara menggunakan gabung jalin
a.     Mengenalpasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan
b.    Kemahiran utama diberi focus
c.     Kemahiran sampingan dikuasai dahulu utk kukuhkan kemahiran utama
d.    Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran, kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran
-       Strategi penggabungjalinan hendaklah dirancang berdasarkan objektif, kebolehan dan pencapaian murid
-       Kemahiran diintegrasikan dalam urutan yg sesuai. Setiap kemahiran hendaklah dikaitkan dgn kemahiran yg berikutnya secara logical
2.     Penyerapan
-       Proses mengintegrasikan unsure-unsur isi kandungan drpd 2 @ lebih subjek dalam suatu subjek
-       Isi subjek sains dan kajian tempatan diserap menjadi isi subjek bahasa
-       Pendidikan moral, seni, jasmani dan muzik juga diserapkan dlm program bahasa sbg aktiviti sokongan
-       Geografi, sejarah, kesihatan dan pendidikan moral diserapkan secara bersepadu dalam sains dan kajian tempatan
-       Penerapan nilai murni dan akademik disepadukan dgn kokurikulum. Kurikulum formal disepadukan dgn tidak formal
-       Ciri-ciri penyerapan
a.     Mengandungi beberapa unsure ilmu pengetahuan
b.    Pelbagai unsure diserapkan dalam 1 subjek
c.     Bilangan subjek dalam penyerapan fleksibel
d.    Organisasi isi kandungan – unsure utama dan unsure sampingan
e.     Proses penyerapan boleh berlaku secara serentak dgn proses penggabungjalinan
OBJEKTIF PJ
-       Merupakan objektif tingkah laku yg mana pernyataannya dibentuk dari segi lakuan atau tingkah laku yg diperlakukan oleh pelajar setelah mengalami proses P&P
-       Terdapat 2 jenis objektif iaitu objektif jangka panjang dan serta merta
-       Ruang antara objektif jangka panjang dan serta merta dipenuhi melalui:
a.     Matlamat jangka panjang (PJ&PK)
·         Pelajar akan dapat membentuk kemahiran dan kecekapan dalam mana-mana aktiviti fizikal yg telah ditetapkan
b.    Objektif kurikulum
·         Melakukan setiap kemahiran asas dgn baik dan tepat
·         Memperlihatkan ciri-ciri social
·         Menghargai permainan bola tampar sbg sumber rekreasi
c.     Objektif penilaian (melalui unit-unit pengajaran dan khusus)
·         Servis bola melepasi jarring 8/10 percubaan
·         Servis bola supaya masuk ke petak penjuru gelanggang lawan 8/10 percubaan
·         Servis bola melepasi di antara halangan yg jaraknya 1m tetapi ketinggian hendaklah tidak 1m dari paras atas jarring sebanyak 8/10 percubaan
DOMAIN TINGKAH LAKU
Teknik pengajaran dalam PJ seharusnya menghasilkan beberapa objektif spt:-
-       Domain fizikal
-       Domain psikomotor
-       Domain kognitif
-       Domain afektif

1.     DOMAIN FIZIKAL
-       Adalah perjalanan system tubuh yg baik di mana individu mungkin menghadapi masalah sekitarnya
-       Ada 3 kategori iaitu kekuatan, ketahanan dan kelenturan
2.     DOMAIN PSIKOMOTOR
-       Terdapat integrasi yg selaras dgn system saraf dan otot utk menghasilkan pergerakan yg diingini
-       Domain mempunyai beberapa kategori iaitu yg meliputi persepsi, keseimbangan, pergerakan, diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pancaindera
-       Melibatkan diri dlm kegiatan yg dirancang utk meningkatkan tahap kecergasan, kemahiran neuromaskular dan kesihatan diri
-       Meningkatkan dan menguasai kemahiran motor dalam olahraga
-       Menguasai segala kemahiran olahraga

3.     DOMAIN KOGNITIF
-       Mengandungi beberapa aspek iaitu:
a.     Pengetahuan spt peraturan permainan, langkah-langkah keselamatan, terminology dan fungsi tubuh
b.    Kebolehan dan kemahiran intelektual spt penguasaan strategi, penggunaan jangka berhubungan dgn jarak, masa, bentuk, ruangan, kelajuan dan arah dlm implementasi aktiviti, permainan dan diri
c.     Penyelesaian masalah,, perkembangan menerusi pergerakan
d.    Memahami perhubungan aktiviti fizikal dgn struktur dan fungsi tubuh badan
e.     Pengetahuan spontan ttg kesan aktiviti
f.     Membina undang-undang dan peraturan olahraga
g.    Membina 1 konsep semangat kesukanan utk amalan
h.     Mengetahui segala jenis dan cara latihan
4.     DOMAIN AFEKTIF
-       Perkembangan social dan emosi kendiri dan meliputi aspek-aspek berikut:-
a.     Gerak balas yg sepatutnya terhadap aktiviti fizikal spt reaksi positif
b.    Kesedaran diri di mana menyedari keupayaan
c.     Penghargaan kendiri
d.    Mengawal perasaan kekecewaan, kemarahan, kegembiraan, kepuasan dll
e.     Menyuburkan kesihatan mental, disiplin serta inisiatif
f.     Mengembangkan keyakinan diri, maruah dan semangat kekitaan
PANDUAN MENULIS OBJEKTIF P&P
-       Perlu meneliti dan melakukan analisis ringkas utk membina 1 objektif P&P yg berkesan
a)     Siapa pelanggan kita
- individu yg akan mempamerkan tingkah laku. Cthnya, murid, pelajar dan peserta
b)    Tingkah laku yg diharapkan
- apa pelajar perlu buat utk membuktikan pembelajaran telah berlaku
·         Melakukan, menulis, membina, menjawab, menyatakan, melabel, mendemonstrasi, mengkategorikan dan menamakan.
c)     Keperluan pembelajaran
- apa pelajar perlu tahu dan alami setelah aktiviti P&P tamat
·         Teknik CPR, proses pernafasan, system pencernaan, menjaga kesihatan gigi, pemakanan seimbang, cara-cara mengawal emosi dll
d)    Situasi
- yg dicipta khusus dan disesuaikan dgn sesuatu aktiviti yg telah dipilih
- secara lisan, berpasangan, berkumpulan, guna radas tertentu dll
e)     Prestasi piawai
- pencapaian minimum yg diharapkan dpt dicapai oleh murid-murid sama ada kualitatif atau kuantitatif
- cth: - 80% betul
        - 3/5 betul
        - Dalam masa 5 minit
        - Semua betul dll
CONTOH PENULISAN OBJEKTIF
 Pada proses akhir P&P

SIAPA

TINGKAH LAKU YANG DIHARAPKAN

KEPERLUAN PEMBELAJARAN

SITUASI KHUSUS

PRESTASI PIAWAI

Peserta

Dapat melakukan

Aktiviti lari pecut mulaan berdiri dengan teknik yg betul

Pada jarak 30 hingga 50m

Dgn kadar 3/4 percubaan

Murid

Dapat melakukan

Hantaran lob kpd kawan guna teknik yg betul

Pada jarak 3m dgn kehadiran penghadang

5/8 percubaan

Para pelajar

menunjukkan

Tanggungjawab terhadap alatan sekolah

Dgn menyusun semua alatan yg telah digunakan di tempat yg betulCONTOH KATA KERJA YANG SESUAI

- Mengukuhkan 
- Mempercayai
- Menyukai
- Menaruh kepercayaan pelajar 
Menghargai

-